Eğitim

Başarımızın Sürekliliği İçin Eğitime Önem Veriyoruz

Ataer Madencilik; çalışanlarının mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmayı, yetkin, katılımcı ve yeniliğe açık iş gücü profilini genişletmeyi hedeflemektedir. Şirketimiz, çalışma sürelerinin her aşamasında mesleki ve kişisel gelişim fırsatları sunmaya büyük önem vermektedir. Buna yönelik olarak, çalışanlarına mesleki/teknik, işbaşı, iş sağlığı ve güvenliği, kişisel gelişim, liderlik, takım çalışması programları gibi birçok alanda eğitimler düzenlemektedir.

Staj Programları

Ataer Madencilik, sağladığı staj imkânları ile gelecekte çalışma hayatına katılacak gençlerin mesleki bilgilerinin artmasını sağlarken, kurumsal bir şirket deneyimi kazanmalarına da destek oluyor. Üniversite–Sanayi iş birliği çerçevesinde üniversitelerin son sınıflarında okuyan öğrencilerin çalışma hayatına daha iyi adapte olabilmeleri için yaz döneminde üniversite öğrencilerine staj imkânı da sağlayacaktır.

Mesleki Yeterlilik Programları

“Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” kapsamında, Şirketimizin çeşitli ünitelerinde çalışan Mavi Yakalı çalışanların mesleki yeterlilikleri tespit edilmiş durumdadır. İmzalanan protokoller gereğince, bu kapsamdaki eğitimler teorik ve pratik uygulamalı olarak şirketimizde gerçekleştirilmekte ve katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Mesleki Sertifika verilmektedir.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Ataer Madencilik, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sunmayı temel öncelikleri arasında görüyor. İş yeri sağlık birimi aracılığıyla koruyucu hekimlik, işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici çalışmalar, istirahatli çalışanların tedavi takip hizmetleri aralıksız sürdürülüyor. Ataer Madencilik, yasal gerekliliklerin ötesinde çalışanlarının bir araya geleceği paylaşım ortamları ve sosyal yaşam standardını yükselten imkânlar sunuyor. Çalışanların servis, yemek, temizlik ve lojistik ihtiyaçları eksiksiz karşılanıyor.

Önce İş Sağlığı ve Güvenliği

Ataer Madencilik’te kuruluşundan itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurma çalışmalarına başlanmış, 6331 sayılı yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, alt işveren kavramı üzerinde dururken, güvenlik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışanlara düzenli eğitimler düzenlenmesi planlanmaktadır.

Kongre, Zirve, Konferans ve Seminerler

Ataer Madencilik, çalışanlarının mesleki anlamda gelişimlerini ve yeni teknolojileri takip etmelerine katkı sağlamak amacıyla, yıl içerisinde çeşitli yurt içi ve yurt dışı firmaların ürün ve teknolojilerini tanıma imkânı sunuyor.

© 2022 Ataer Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.