Tarihçe

1936

Hasançelebi demir sahasında manyetit yataklarının keşfi hakkında rapor hazırlandı.

1969-1975

MTA tarafından 30 bin metre sondaj çalışmaları ile tenör ve rezerv tespiti sonrası ön fizibilite raporu hazırlandı.

1980

Rezervi saptamak amacıyla 1980 yılı sonuna kadar 171 farklı yerde toplam 46.321 m sondaj yapıldı. 5 adet arama galerisi açıldı

2004

Maden sahası özelleştirme kapsamında, Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinden, Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ‘ye devredildi.

2006

Özelleştirme sonrası OYAK'ın çatısı altına alındı.

2010

Cevher ve sondaj numuneleri Minnesota Duluth Üniversitesi Laboratuvarına gönderilmiştir. Test sonucunda olumlu sonuçlar alındı.

2012

Kamulaştırma süreci başladı.

2018

Hasançelebi sahasındaki cevherin bir kısmı ön zenginleştirmeye tabi tutularak Divriği’ye taşınıp Ermaden tesislerinde pelet üretimi yapılmaya başlandı.

2019

OYAK çatısı altında Ataer Madencilik olarak çalışmalarını sürdürme kararı alındı.

2020

Anadolu Projesi kapsamında Hasançelebi Demir Cevheri Zenginleştirme ve Peletleme Tesisi kurulması için çalışmalara başlandı.

© 2022 Ataer Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.