İSG Politikamız

Ataer Madencilik, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve gerekliliklerine öncelik vererek tüm faaliyetlerinin ve projelerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi, işyeri bina ve eklentilerinin ve proje alanlarının sağlıklı ve güvenli bir durumda olması bakımından iş sağlığı ve güvenliği taahhütlerini her zaman benimser ve uygular.

Ataer Madencilik;

 • İnsan ve çevre odaklı iş sağlığı ve güvenliğini öncelikleyen çalışma koşulları sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği ulusal mevzuatına ve ulusal standartlarda tanımlanmış gerekliliklere uymayı,
 • Ulusal mevzuat ve standartlarda tanımlı olmayan konularda uluslararası standartları rehber alarak iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerin yerine getirilmesini,
 • Tüm çalışma alanlarında çalışanlarının, alt işverenlerinin, yüklenicilerinin, tedarikçilerinin ile ziyaretçilerinin ve bölge halkının sağlığını ve güvenliğini korumayı,
 • Gerçekleştirilecek faaliyetlerde tehlikelere bağlı riskleri değerlendirerek riskleri ortadan kaldırmak veya etkilerini en aza indirmek üzere öncelikle kaynağında mücadele ilkesi ile uygun ve yeterli tedbirlerin alınmasını sağlamayı,
 • Tüm faaliyet alanlarında ve işyerlerinde güvenli çalışma ortamı oluşturarak çalışma ortamını sürekli gözlemlemeyi ve güvenli çalışma ortamının geliştirilmesini sağlamayı,
 • Gerçekleştirilecek faaliyetlere bağlı olarak çalışanların, çalışma alanlarının ve bölge halkının sağlığını ve güvenliğini etkileme potansiyeli olan olası acil durumları belirleyerek gerekli tedbirleri almak ve etkilerini en aza indirmek üzere acil durum eylem planları oluşturmayı,
 • Faaliyet alanlarında iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi bakımından gerekli bütçe ve diğer kaynakları temin etmeyi,
 • Tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilgilerinin artması ve bilinçlerinin gelişmesi için gerekli temel, spesifik ve teknik eğitimlerin düzenli bir şekilde verilmesini sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünün Ataer Madencilik yönetiminin her kademesinde ve tüm çalışanları kapsayacak şekilde sürekli geliştirilmesini,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek imkanlar dahilinde her zaman daha emniyetli iş ekipmanlarının kullanımına öncelik verilmesini,
 • Bütün faaliyet alanlarında yasal gereklilikler ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği kurallarının hazırlanmasını, uygulanmasını, iç denetimler ile kurallara uyumun gözlemlenmesini ve kuralların geliştirilmesini sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği politikasının alt işverenler, yükleniciler ve tedarikçiler tarafından sorumlu oldukları çalışma alanlarında uygulanmasının sağlanmasını taahhüt eder.
© 2022 Ataer Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.