Çevre

“Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımızın Farkındayız”

Topluma karşı duyarlı ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hareket eden Ataer Madencilik, topluma sağladığı katkıları sürekli kılacaktır.

Ataer Madencilik, insana ve çevreye olan sorumluluklarının bilincinde bir işletme olarak, ham madde ocaklarından peletleme ünitesine kadar çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır.

Enerji ve doğal kaynaklarını verimli kullanmak, işletme faaliyetleri sonucu oluşan toz-gaz emisyonları, katı-tehlikeli atıklar, gürültü gibi olumsuz çevresel etkenleri kontrol altında tutarak kirliliği azaltmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirmek, personelini ve toplumu çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmek için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda Şirketimizce “Sıfır Atık” belgesi alınmıştır. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını hedeflenmektedir.

© 2022 Ataer Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.