Yaklaşımımız

Daha Az Kaynak, Daha Çok Değer Yaklaşımımız

“Daha az kaynakla daha çok değer” yaklaşımının temelini oluşturduğu OYAK Sürdürülebilirlik Stratejisi; bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına saygılı ve sorumlu davranarak insan ve doğanın uyum içerisinde var olduğu koşulların sürekliliğine katkıda bulunmayı amaçlayan yaklaşımı, Ataer Madencilik’in de bu alandaki çalışmalarının temelini oluşturuyor.

Tüm OYAK şirketleri gibi Ataer Madencilik olarak biz de yaşam kalitesi, refah düzeyi, ekonomik rekabet gücü, istihdam ve ekosistemin devamlılığının, ortak doğal sermayeye bağlı olduğu bilinci ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. OYAK’ın sürdürülebilirlik yaklaşımına esas teşkil eden ana ilkeler ve Grup bünyesinde bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetler OYAK 2020 yılı faaliyet raporunda yer alıyor.

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Modern dünyanın en önemli mühendislik ve yapı malzemesi olan çeliğin de ana hammaddesini oluşturan demir madeninin ülkemizdeki rezerv kaynakları sınırlı ve bu kaynakların kullanıma sunulması için gerek kamu kurumları nezdinde gerekse şirketimizde tüm çalışmalar hızla devam ediyor.

Ataer Madencilik kullandığı üretim teknolojileri, enerji ve kaynak verimliliğinde gerçekleştirdiği sürekli gelişme, çevresel etkilerinin minimize edilmesine yönelik yaptığı yatırımlar, doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı istihdam, çalışanlarının ve toplumun refahına sağladığı katkı ile sürdürülebilir gelişme doğrultusunda sorumluluklarını üstlenerek yerine getiriyor.

Ataer Madencilik; kurulduğu günden bu yana ekonomik performansı, çevresel duyarlılığı, çalışanlarının ve toplumun beklentilerinin karşılanmasına yönelik hassasiyeti ile tüm paydaşları için sürdürülebilir bir yapıda çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ataer Madencilik, tüm OYAK şirketleri gibi sürdürülebilirliği kurumsal yönetim yaklaşımının en önemli bileşenlerinden biri olarak görüyor.

© 2022 Ataer Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.