Toplum

Topluma ve Çevreye Duyarlılık

Çevreye saygılı olmak, çevre duyarlılığını benimsemek ve yaygınlaştırmak, tüm kaynakları etkin ve verimli bir biçimde kullanmak, çevre performansını sürekli iyileştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak Ataer Madencilik olarak kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Bunun için:

  • Atıkları azaltmak ve geri kazanımı teşvik edip, atıkları toplayıp bertaraf etmek,
  • Doğal kaynakları etkin kullanmak,
  • Sürdürülebilir gelişme hedefiyle, yatırımlarda temiz üretim teknolojileri uygulamak,
  • Endüstriyel kazaların insan ve çevre üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli önlemleri almak en büyük hedefimiz.

Bilinçli Çalışanlar İle Daha Çok Geri Dönüşüm

Bilinçli çalışanların çevre performansının artmasında etkin rol oynadığının bilinciyle hareket ediyoruz. Çalışanlarımıza yönelik olarak atıkların sınıflandırılarak toplanması ile birlikte atıkların geri dönüşümü, su ve enerji tasarrufu gibi konularda eğitimler gerçekleştiriyoruz.

Bir Yaklaşım Olarak Çevre ve Sürdürülebilirlik

Ataer Madencilik, şirket faaliyetleri sonucu oluşan atıklar (atık yağlar, araç yağ filtreleri, kontamine atıklar, tıbbi atıklar, florasan atıkları, kontamine ambalajlar vb.) lisanslı kurumlarla iş birliği yapılarak geri dönüşüm veya bertaraf tesislerine göndererek çevreye duyarlı üretim gerçekleştiriyor.

Toplumsal Katkıyı Önemsiyoruz

Topluma katkı faaliyetlerimizi, daha geniş kitlelere ulaştırmak ve etkisini artırmak hedefiyle planlayarak hayata geçiriyoruz. Eğitim, sağlık ve çevre konularında, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütleriyle de gönüllü iş birlikleri geliştirmeye, özellikle eğitim alanındaki katkı faaliyetlerine büyük önem veriyoruz.

© 2022 Ataer Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.